ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

საკრებულოს სხდომები

24 დეკემბერი 2020

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

25  დეკემბერი 2020 წელი 

ქ. ბაღდათი

11.00  საათი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

21 დეკემბერი 2020

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

22 დეკემბერი 2020 წელი

ქ. ბაღდათი

11.00  საათი

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი