ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2019 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესი 0602 დადგენილება 02/13/2019 02/13/2019 http://baghdati.gov.ge/ge/documents
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 1 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 02/23/2019 02/23/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 1 ბიუჯეტი 02/10/2020 02/10/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 1 განკარგულება 09/15/2020 09/15/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 02/25/2019 02/25/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 02/12/2020 02/12/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმა 1 პრივატიზაციის გეგმა 09/15/2020 09/15/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი 1 მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 03/04/2019 03/04/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ არ გ უ ლ ე ბ ა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ არ გ უ ლ ე ბ ა 1 განკარგულება 09/15/2020 09/15/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებული ახალგაზრდული საბჭოს დებულება ახალგაზრდული საბჭოს დებულება 1 დებულება 07/10/2019 07/10/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა 1 სამოქმედო გეგმა 03/28/2019 03/28/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ არ გ უ ლ ე ბ ა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გ ა ნ კ არ გ უ ლ ე ბ ა 1 განკარგულება 09/15/2020 09/15/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ რიგით მეოთხე სხდომა გამართა სხდომის ოქმი 1 ოქმი 07/10/2019 07/10/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 1 სხდომის ოქმი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 1 სხდომის ოქმი 1 ოქმი 03/28/2019 03/28/2019 ბაღდათის მერია
ბრძანება საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გაგრძელების შესახებ ბრძანება საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გაგრძელების შესახებ 1 ბრძანება 04/24/2020 04/24/2020 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში: საკრებულოს მიერ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს უფლებამოსილების ფარგლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში: საკრებულოს მიერ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს უფლებამოსილების ფარგლებში გაწეული მუშაობის შესახებ 1 ანგარიში 03/22/2021 03/22/2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საშტატაო ნუსხა საშტატაო ნუსხა 1 დებულება 07/12/2019 07/12/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება 1 დებულება 03/31/2019 03/31/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2020 წლის 6 თვის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2020 წლის 6 თვის ანგარიში 1 ანგარიში 06/18/2020 06/18/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივბი სამოქმედო გეგმა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისთვის, ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2020 წლის ივნისი - ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივბი სამოქმედო გეგმა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისთვის, ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 2020 წლის ივნისი - 2021 წლის სექტემბერი 1 სამოქმედო გეგმა 09/16/2020 09/16/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის 3 თვის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის 3 თვის ანგარიში 1 ანგარიში 06/18/2020 06/18/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკადრო უზრუნველყოფის ნუსხა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკადრო უზრუნველყოფის ნუსხა 1 ოქმი 05/16/2019 05/16/2019 ბაღდათის მერია
ქუჩის სახელწოდების ცვლილების ინიცირება ქუჩის სახელწოდების ცვლილების ინიცირება 1 ცვლილების ინიცირება 10/31/2019 10/31/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იდეების კონკურსის დებულება იდეების კონკურსის დებულება 1 დებულება 04/01/2019 04/01/2019 ბაღდათის მერია
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 27 თებერვლის N 41 255 ბრძანებით დადგენილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების გეგმის განხორციელების „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 27 თებერვლის N 41 255 ბრძანებით დადგენილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების გეგმის განხორციელებისათვის გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო აუდიტის ინსტიტუტთან სავალდებულო საბაზისო სწავლების მერიის 8 საჯარო მოხელისათვის შეძენის შესახებ. 1 ბრძანება 06/25/2020 06/25/2020 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ხელშეკრულების რეესტრი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ხელშეკრულების რეესტრი 1 ხელშეკრულება 05/16/2019 05/16/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის და/ან ახალგაზრდული სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის და/ან ახალგაზრდული სამსახურის მიზნობრივი პროგრამა 1 პროექტი 04/12/2021 04/12/2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი 1 პროექტი 04/12/2021 04/12/2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შშმ პირთა საბჭოს დებულება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის შშმ პირთა საბჭოს დებულება 1 დებულება 04/21/2019 04/21/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის (რეკონსტრუქციისათვის), მშენებლობის ნებართვის ვალდებულების ნაცვლად, მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის (რეკონსტრუქციისათვის), მშენებლობის ნებართვის ვალდებულების ნაცვლად, მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ. 1 დადგენილება 10/05/2020 10/05/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვა 2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვა 1 ანგარიში 06/03/2019 06/03/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 1 დანართი 04/12/2021 04/12/2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 04/23/2019 04/23/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიამ პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ პოზიციებზე ღია,შიდა და დახურული კონკურსები გამოაცხადა www.hr.giv.ge www.hr.giv.ge hr.giv.ge ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიამ პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ პოზიციებზე ღია,შიდა და დახურული კონკურსები გამოაცხადა www.hr.giv.ge www.hr.giv.ge hr.giv.ge 1 ვაკანსია 08/16/2020 08/16/2020 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ 1 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობა 1 დოკუმენტი 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 08/20/2020 08/20/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების შემადგენლობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების შემადგენლობა 1 დოკუმენტი 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ანგარიში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში მერიის(ყოფილი გამგეობის) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში მერიის(ყოფილი გამგეობის) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 1 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 12/29/2020 12/29/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ჯანდაცვისა და ცოციალური სამსახურის 2018 ანგარიში ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის 2018 ანგარიში 1 ანგარიში 02/20/2019 02/20/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია

Pages