ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

21 დეკემბერი, 2020

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

22 დეკემბერი 2020 წელი

ქ. ბაღდათი

11.00  საათი

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის   27 დეკემბრის   №24  დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მომხსენებელი: ლერი გუმბერიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი;

თანამომხსენებელი: ვაჟა ჯუღელი - საბიუჯეტო დაგეგმვის, ანალიზის

და კონტროლის განყოფილების უფროსი.

 

საკრებულოს აპარატი

 

გააზიარე