ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
მდებარეობა, ბუნებრივი პირობები, მუნიციპალური ცენტრი

მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

ბაღდათის ხელოვნებისა კულტურის განვითარების ცენტრი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

ბაღდათის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

საფეხბურტო კლუბი საირმე

გააზიარე