ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 27 თებერვლის N 41 255 ბრძანებით დადგენილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების გეგმის განხორციელების „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 27 თებერვლის N 41 255 ბრძანებით დადგენილი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა 2020 წლის პროფესიული განვითარების გეგმის განხორციელებისათვის გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო აუდიტის ინსტიტუტთან სავალდებულო საბაზისო სწავლების მერიის 8 საჯარო მოხელისათვის შეძენის შესახებ. 3 ბრძანება 06/25/2020 06/25/2020 ბაღდათის მერია
ქუჩის სახელდების მოხსენებითი ბარათი ქუჩის სახელდების მოხსენებითი ბარათი 4 მოხსენებითი ბარათი 10/31/2019 10/31/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბრძანება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით პრევენციული ზომების მიღების შესახებ ბრძანება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით პრევენციული ზომების მიღების შესახებ 41 338 ბრძანება 03/13/2020 03/13/2020 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იდეების კონკურსის დებულების დამტკიცების ბრძანება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იდეების კონკურსის დებულების დამტკიცების ბრძნება 41 741 ბრძნება 04/01/2019 04/01/2019 ბაღდათის მერია
ბძანება სამსახურში დანიშვნის შესახებ ბძანება სამსახურში დანიშვნის შესახებ 41/1208 ბრძანება 07/12/2019 07/12/2019 ბაღდათის მერია
შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას 41/1940 გაფრთხილოების წერილი 05/07/2019 05/07/2019 ბაღდათის მერია
შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას 41/2201 გაფრთხილების წერილი 05/07/2019 05/07/2019 ბაღდათის მერია
შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას 41/2201 ტექნიკური რეზიუმე 05/07/2019 05/07/2019 ტექნიკური რეზიუმე
შპს "იმედის" დირექტორი ნესტორ ფრუიძე მიმართვა 41/7610 მიმართვა 02/13/2019 02/13/2019 მიმართვა
შპს "ლოდი+"დირექტორი ალექსანდრე ჯირკველაშვილი შპს "ლოდი+"დირექტორი ალექსანდრე ჯირკველაშვილი 41/7717 ცნობა 02/13/2019 02/13/2019 ცნობა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის როხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი როხი), სოფელ როხში მდებარე მე-7 ქუჩისათვის ზვიად კაცაძის სახელის მინიჭების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის როხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი როხი), სოფელ როხში მდებარე მე-7 ქუჩისათვის ზვიად კაცაძის სახელის მინიჭების შესახებ 42 25 განკარგულება 05/08/2019 05/08/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი დიმი, სოფელი საიმედო), სოფელ დიმში მდებარე 43-ე ქუჩისათვის ფელიქს კაკაურიძის სახელის მინიჭების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი დიმი, სოფელი საიმედო), სოფელ დიმში მდებარე 43-ე ქუჩისათვის ფელიქს კაკაურიძის სახელის მინიჭების შესახებ 42 24 განკარგულება 05/08/2019 05/08/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბრძანება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მიზნით განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ ბტძანება ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მიზნით განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ 42 43 ბრძანება 03/13/2020 03/13/2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს მე-5 სხდომის ოქმი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს მე-5 სხდომის ოქმი 5 ოქმი 11/06/2019 11/06/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება 77 დადგენილება 02/13/2019 02/13/2019 http://baghdati.gov.ge/ge/documents
ბაღდათის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა ბაღდათის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა დოკუმენტი 1 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის საკრებულოში დასაქმებულ პირთა მონაცემები ბაღდათის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა დოკუმენტი 1 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages