ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2019 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესი 0602 დადგენილება 02/13/2019 02/13/2019 http://baghdati.gov.ge/ge/documents
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა 1 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა 02/23/2019 02/23/2019 ბაღდათის მერია
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 1 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 02/23/2019 02/23/2019 ბაღდათის მერია
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 02/25/2019 02/25/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი 1 მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 03/04/2019 03/04/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიასთან არსებული ახალგაზრდული საბჭოს დებულება ახალგაზრდული საბჭოს დებულება 1 დებულება 07/10/2019 07/10/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა 1 სამოქმედო გეგმა 03/28/2019 03/28/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ რიგით მეოთხე სხდომა გამართა სხდომის ოქმი 1 ოქმი 07/10/2019 07/10/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 1 სხდომის ოქმი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 1 სხდომის ოქმი 1 ოქმი 03/28/2019 03/28/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება 1 დებულება 03/31/2019 03/31/2019 ბაღდათის მერია
საშტატაო ნუსხა საშტატაო ნუსხა 1 დებულება 07/12/2019 07/12/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკადრო უზრუნველყოფის ნუსხა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკადრო უზრუნველყოფის ნუსხა 1 ოქმი 05/16/2019 05/16/2019 ბაღდათის მერია
იდეების კონკურსის დებულება იდეების კონკურსის დებულება 1 დებულება 04/01/2019 04/01/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ხელშეკრულების რეესტრი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ხელშეკრულების რეესტრი 1 ხელშეკრულება 05/16/2019 05/16/2019 ბაღდათის მერია
შშმ პირთა საბჭოს დებულება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის შშმ პირთა საბჭოს დებულება 1 დებულება 04/21/2019 04/21/2019 ბაღდათის მერია
2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვა 2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვა 1 ანგარიში 06/03/2019 06/03/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 04/23/2019 04/23/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობა 1 დოკუმენტი 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ 1 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების შემადგენლობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების შემადგენლობა 1 დოკუმენტი 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ანგარიში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში მერიის(ყოფილი გამგეობის) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში მერიის(ყოფილი გამგეობის) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 1 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 1 დებულება 06/04/2019 06/04/2019 ბაღდათის მერია
ჯანდაცვისა და ცოციალური სამსახურის 2018 ანგარიში ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის 2018 ანგარიში 1 ანგარიში 02/20/2019 02/20/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 13 განკარგულება 05/08/2019 05/08/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი და გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი და გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის დამტკიცების შესახებ 14 დადგენილება 05/08/2019 05/08/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში 2 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმიN3 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმიN3 3 ოქმი 04/18/2019 04/18/2019 ბაღდათის მერია
გენდერული თანასწორობის საბჭოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N3 გენდერული თანასწორობის საბჭოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N3 3 ოქმი 05/30/2019 05/30/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იდეების კონკურსის დებულების დამტკიცების ბრძანება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იდეების კონკურსის დებულების დამტკიცების ბრძნება 41 741 ბრძნება 04/01/2019 04/01/2019 ბაღდათის მერია
რძანება სამსახურში დანიშვნის შესახებ რძანება სამსახურში დანიშვნის შესახებ 41/1208 ბრძანება 07/12/2019 07/12/2019 ბაღდათის მერია
შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას 41/1940 გაფრთხილოების წერილი 05/07/2019 05/07/2019 ბაღდათის მერია
შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას 41/2201 გაფრთხილების წერილი 05/07/2019 05/07/2019 ბაღდათის მერია
შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას შ.პ.ს. „ჰიდროგეოდეზიური ცენტრის“-ს დირექტორს: ბ-ნ გიორგი გარგულიას 41/2201 ტექნიკური რეზიუმე 05/07/2019 05/07/2019 ტექნიკური რეზიუმე
შპს "იმედის" დირექტორი ნესტორ ფრუიძე მიმართვა 41/7610 მიმართვა 02/13/2019 02/13/2019 მიმართვა
შპს "ლოდი+"დირექტორი ალექსანდრე ჯირკველაშვილი შპს "ლოდი+"დირექტორი ალექსანდრე ჯირკველაშვილი 41/7717 ცნობა 02/13/2019 02/13/2019 ცნობა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის როხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი როხი), სოფელ როხში მდებარე მე-7 ქუჩისათვის ზვიად კაცაძის სახელის მინიჭების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის როხის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი როხი), სოფელ როხში მდებარე მე-7 ქუჩისათვის ზვიად კაცაძის სახელის მინიჭების შესახებ 42 25 განკარგულება 05/08/2019 05/08/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი დიმი, სოფელი საიმედო), სოფელ დიმში მდებარე 43-ე ქუჩისათვის ფელიქს კაკაურიძის სახელის მინიჭების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი დიმი, სოფელი საიმედო), სოფელ დიმში მდებარე 43-ე ქუჩისათვის ფელიქს კაკაურიძის სახელის მინიჭების შესახებ 42 24 განკარგულება 05/08/2019 05/08/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება 77 დადგენილება 02/13/2019 02/13/2019 http://baghdati.gov.ge/ge/documents
ბაღდათის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა ბაღდათის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა დოკუმენტი 1 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის საკრებულოში დასაქმებულ პირთა მონაცემები ბაღდათის საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა დოკუმენტი 1 05/06/2019 05/06/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო