ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2019 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესი 0602 დადგენილება 02/13/2019 02/13/2019 http://baghdati.gov.ge/ge/documents
ანგარიში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში მერიის(ყოფილი გამგეობის) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში მერიის(ყოფილი გამგეობის) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 1 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ჯანდაცვისა და ცოციალური სამსახურის 2018 ანგარიში ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის 2018 ანგარიში 1 ანგარიში 02/20/2019 02/20/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა 1 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა 02/23/2019 02/23/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 1 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 02/23/2019 02/23/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის ანგარიში 1 ანგარიში 02/25/2019 02/25/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი 1 მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 03/04/2019 03/04/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმა 1 სამოქმედო გეგმა 03/28/2019 03/28/2019 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 1 სხდომის ოქმი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს 1 სხდომის ოქმი 1 ოქმი 03/28/2019 03/28/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება 1 დებულება 03/31/2019 03/31/2019 ბაღდათის მერია
იდეების კონკურსის დებულება იდეების კონკურსის დებულება 1 დებულება 04/01/2019 04/01/2019 ბაღდათის მერია
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ 1 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მიერ 2018 წელში გაწეული მუშაობის ანგარიში 2 ანგარიში 02/15/2019 02/15/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმიN3 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმიN3 3 ოქმი 04/18/2019 04/18/2019 ბაღდათის მერია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იდეების კონკურსის დებულების დამტკიცების ბრძანება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იდეების კონკურსის დებულების დამტკიცების ბრძნება 41 741 ბრძნება 04/01/2019 04/01/2019 ბაღდათის მერია
შპს "იმედის" დირექტორი ნესტორ ფრუიძე მიმართვა 41/7610 მიმართვა 02/13/2019 02/13/2019 მიმართვა
შპს "ლოდი+"დირექტორი ალექსანდრე ჯირკველაშვილი შპს "ლოდი+"დირექტორი ალექსანდრე ჯირკველაშვილი 41/7717 ცნობა 02/13/2019 02/13/2019 ცნობა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება 77 დადგენილება 02/13/2019 02/13/2019 http://baghdati.gov.ge/ge/documents