ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების სხდომების განრიგი

20 ნოემბერი, 2019

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების სხდომათა განრიგი:

20 ნოემბერი-1 საათზე გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების მართვის და აგრარულ საკითხთა კომისიის გასვლითი სხდომა გაიმართება ( ააიპ ბაღდათის კომუნალური გაერთიანების და სერვირებული მომსახურების ცენტრის შენობაში )

21 ნოემბერი-12 საათზე იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა გასვლითი კომისიის სხდომა გაიმართება (ბაღდათის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში)

21 ნოემბერი-2 საათზე კულტურის განათლების, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა გაიმართება (ბაღდათის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში)

22 ნოემბერი -2 საათი საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის გასვლითი სხდომა გაიმართება (როხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის შენობაში)

22 ნოემბერი-11 საათი ეკონომიკური პოლიტიკის ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება (ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში)

 კომისიის სხდომებზე განხილული იქნება 2020 წლის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. თვის ბოლოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი ,,ჩემი გაზეთის,, მორიგ ნომერში დაიბეჭდება.

გააზიარე