ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.11.2019 წლის სხდომის დღის წესრიგი

28 ნოემბერი, 2019

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

2019 წელი 29 ნოემბერი

ქ. ბაღდათი

10:00 საათი

 

დღის წესრიგი

1.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

მომხს. ლერი გუმბერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

თანამომხსენებელი: გივი კობერიძე- მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი

გურამ კიკნაველიძე-საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს ანგარიში 2019 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ.

მომხს. სოფო ნატრიაშვილი-მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივანი

3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მე-2 ობჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი მე-2 ობჩა), სოფელ მე-2 ობჩაში მდებარე 23-ე ქუჩისათვის თამარ მამულაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ.

მომხს. გვანცა გრძელიძე-საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

4.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26/10/2018 წლის №42 64 და №42 65 განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის ქ. ბაღდათში, კოსტავას ქ. №30-ში  30.11.33.543  საკადასტრო კოდზე მდებარე 02/1 - 63.0 კვ.მ. და კახიანის ქ.№84-ში 30.11.32.562 საკადასტრო კოდზე მდებარე 37.0 კვ.მ. შენობების  საკუთარი ძალებით დემონტაჟზე ნებართვის მიცემის შესახებ.

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

 

 

 

საკრებულოს აპარატი

 

გააზიარე