ცხელი ხაზი:+995 591 90 90 05

აღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა გაომართა

24 მარტი, 2021

აღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა გაომართა.

დღის წესრიგი:

1. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს. ლერი გუმბერიძე
2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლერი გუმბერიძე
თანამომხსენებელი: გივი კობერიძე

3. მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში 2020წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხს. გივი კობერიძე

 სხდომას, რომელსაც კომისიის თავმჯომარის მოადგილე გურამ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა, დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლები ზაზა კბილაშვილი და თამთა ჯიხვაძე ესწრებოდნენ.

გააზიარე